Sep17

Shovelhed The Shack Riverfront

The Shack Riverfront Restaurant & Tiki Bar, 4845 Dixie Hwy NE, Palm Bay, FL 32905